Publications

Scroll this

2020

Van Der Zee, S., Taylor, P. J., Miles, R., Dixon, J., & Menacere, T. (accepted). Copycat and a liar: Nonverbal mimicry increases under the cognitive load of lying. Royal Society Open Science. PDF.

Miller, P., Van Der Zee, S., & Elliott, D. (accepted). Pain, culture and pedagogy: A preliminary investigation of attitudes towards “reasonable” pain tolerance in the grassroots reproduction of a culture of risk. Psychological Reports.

Van Der Zee, S. (in press). Shifting the blame? Investigation of user compliance with digital payment regulations. Book chapter.

Van de Weijer, S. G. A., Leukfeldt, E. R., Van Der Zee, S. (in press). Cybercrime reporting behaviors among small and medium-sized enterprises in the Netherlands. Book chapter.

Van de Weijer, S. G. A., Leukfeldt, E. R., Van Der Zee, S. (2020). Slachtoffer van onlinecriminaliteit, wat nu? Politiewetenschap, 120. PDF & abstract

Hamlin, I., Taylor, P. J., Cross, L., MacInnes, K., & Van Der Zee, S. (2020). A psychometric investigation into the structure of deception strategy use. Journal of Police and Criminal Psychology. https://doi.org/10.1007/s11896-020-09380-4. PDF

Van Der Zee, S. (2020). Hoe taal kan helpen een onderscheid te maken tussen feit en fictie. Book chapter in J. De Ridder, R. Vliegenthart, J. Zuure (Eds.), Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden. Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463727846. PDF book

Leukfeldt, E. R., van de Weijer, S. G. A., & Van Der Zee, S. (2020). Reporting cybercrime victimization: Determinants, motives, and previous experience. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 43(1), 17-34. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2019-0122. PDF

2019

Van Der Zee, S., Poppe, R. W., Taylor, P.J., & Anderson, R. (2019). To freeze or not to freeze: A culture-sensitive motion-capture approach to detecting deceit. PlosOne. 14(4): e0215000. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215000. PDF

2018

Van der Zee, S., Poppe, R. (2018). Van top-down naar bottom-up: Hoe machine learning tot nieuwe inzichten in leugenachtig gedrag kan leiden. STAtOR, 4, 4-7. PDF draft 

Hamlin, I., Wright, G., & Van Der Zee, S. (2018). The Dimensions of Deception Detection: Self-reported Deception Cue Use is Underpinned by Two Broad Factors. Applied Cognitive Psychology, 1-8. Abstract

2017

Vredeveldt, A., & Van Der Zee, S. (2017). De betekenis van consistentie in verklaringen. [The meaning of consistency in statements]. Book chapter in P. J. van Koppen, J. de Keijser, R. Horselenberg, & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie. Den Haag: Boom. PDF draft.

Theeuwes, M., van Lier, B., Wesselingh, E., Van Der Zee, S., de Heer, K., Brouwer, J., & van Veen, M. (2017). Digitale veiligheid in de regio: Wat zou de rol van veiligheidsregio’s kunnen zijn bij cyberincidenten? Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 15 (4), 27-29. PDF

Jansen, J., Junger, M., Kort, J., Leukfeldt, R., Veenstra, S., Wilsem, J. van & Zee, S. Van Der (2017). Victims. In R. Leukfeldt (ed.), Research agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity.  The Hague: Eleven International Publishing. PDF

2016

Bouma, H., Burghouts, G., den Hollander, R., Van Der Zee, S., Baan, J., ten Hove, J.M., van Diepen, S., van den Haak, P., van Rest, J. (2016). Measuring cues for stand-off deception detection based on full-body visual features in body-worn cameras. Proc. SPIE, vol. 9995, 2016. PDF

Van Der Zee, S., van der Kleij, R., van Rest, J., & Bouma, H. (2016). Toekomstverkenning leugendetectie: Relevante toepassingen en implementatievormen in het Nederlandse veiligheidsdomein. Ongerubriceerd TNO Rapport R10924. PDF

Van Der Zee, S., Anderson, R. J., & Poppe, R. W. (2016). When lying feels the right thing to do. Frontiers in Psychology, 7, article 734. PDF

Van Der Zee, S., van der Kleij, R., van Rest, J., & Bouma, H. (2016). Actuele ontwikkelingen in leugendetectie. Security Management, 3, 26-29. PDF

2015

Van Der Zee, S., Poppe, R. W., Taylor, P.J., & Anderson, R. (2015). To freeze or not to freeze: A motion-capture approach to detecting deceit. Conference Proceedings of the Rapid Screening Technologies, Deception Detection and Credibility Assessment Symposium, 48th HICSS (5-8 January, 2015). PDF

Poppe, R. W., Van Der Zee, S., Taylor, P. J., & Veltkamp, R. (2015). Mining bodily cues to deception. Conference Proceedings of the Rapid Screening Technologies, Deception Detection and Credibility Assessment Symposium, 48th HICSS (5-8 January, 2015). PDF

2014

Poppe, R. W., Van Der Zee, S., Taylor, P. J., & Heylen, D. K. J., (2014). AMAB: Automated Measurement and Analysis of Body Motion. Behavior Research Methods, 46, 625-633. Abstract

Taylor, P., Tomblin, S., Conchie, S. M., & Van Der Zee, S., (2014). Cross-cultural deception detection. Vrij, A., Granhag, P.A., & Verschuere, B. (Eds.), In: Deception detection: Current challenges and cognitive approaches. Chichester: Wiley Blackwell. PDF

Van Der Zee, S. (2014). The effect of cognitive load on nonverbal mimicry in interview settings (Doctoral Thesis). Lancaster, UK: Lancaster University.